Per telèfon

 • Assistència 24h:
 • 91 825 11 74
 • 93 517 50 98

 • Centre de Serveis al Client:
 • 93 487 30 20
 • 91 826 40 04
 • (de 9h a 18h)

 • Assistència informàtica Llar:
 • 91 831 55 17
 • 93 707 75 01

 • Servei desembussos Comunitats:
 • 91 827 15 30
 • 93 216 40 31

I per descomptat, també pots posar-te en contacte amb el teu mediador d'assegurances.

Per comunicar el sinistre tingues sempre a mà

 • El número de la pòlissa.
 • La direcció d'on ha succeït.
 • La data en què ha passat.
 • La causa i qui està involucrat.
 • Un telèfon de contacte perquè puguem localitzar-te en cas de dubtes.
 • Recorda que has de comunicar-nos el sinistre en un termini màxim de 7 dies d'haver-lo conegut.